O FIRMIE|TECHNOLOGIE|REALIZACJE|REFERENCJE|KONTAKT
[20 października] Wykonaliśmy pierwszy odcinek IV etapu renowacji kolektora północnego metodą reliningu. Więcej informacji  tutaj!
[15 wrzesień] Wykonaliśmy renowację 893,0mb kanału metodą reliningu. Więcej informacji  tutaj!
[15 maj] Wykonaliśmy renowację 1467,90mb kanału metodą reliningu. Więcej informacji  tutaj!

SAERTEX-LINEROPIS| ZALETY I KORZYŚCI| ZAKRES OFERTY| REALIZACJE
OPIS METODY SAERTEX-LINER


Technologia SAERTEX-LINER służy do bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnych, wykonanych z przewodów : kamionkowych, betonowych, żelbetowych, żeliwnych, stalowych i z tworzyw sztucznych.
Podstawowym elementem zestawu jest rękaw elastyczny wykonany z włókna szklanego, nasycony żywicami : poliestrową lub winylową, zaopatrzony po stronie wewnętrznej i zewnętrznej w osłonę z folii poliestrowej. Renowacja kanału polega na utworzeniu na jego wewnętrznej powierzchni wykładziny z rozciągniętego rękawa, dopasowanego do kształtu naprawianego kanału. Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego kanału, wzmacnia pęknięcia i wypełnia ubytki kanału, uszczelnia kanał i zapobiega infiltracji wód i eksfiltracji ścieków. Zestaw elementów SAERTEX-LINER przeznaczony jest do renowacji kanałów o średnicach : 150mm; 200mm; 250mm; 300mm; 350mm; 400mm; 450mm; 500mm; 550mm; 600mm; 700mm; 800mm; 900mm; 1000mm; 1100mm; 1200mm. W wymienionym zakresie średnic mogą być również dostarczane rękawy dostosowane do rzeczywistego wymiaru wewnętrznego przewodu różniącego się od średnic z podanego typoszeregu. W zależności od agresywności ścieków rękawy nasączone są żywicą poliestrową lub winyloestrową.

Sposób wykonania renowacji sieci kanalizacyjnej :
Na wstępie kanał jest dokładnie czyszczony : mechanicznie lub hydrodynamicznie. Następnie, przy pomocy kamery TV wykonuje się inspekcję kanału pozwalającą na dokonanie oceny jego stanu - stopnia oczyszczenia powierzchni kanału, wielkości ubytków i pęknięć ścianek.
Dla zapewnienia poślizgu wprowadzanego rękawa, do naprawianego odcinka wciąga się odpowiedniej szerokości wstęgę z folii PVC. Następnie wprowadzana jest linka stalowa, do której zaczepia się zakończony specjalną końcówką jeden koniec rękawa [1]. Przy pomocy przeciągarki [2] rękaw w stanie spłaszczonym (nie przylegającym do obwodu przewodu) wprowadzany jest na cała długość naprawianego odcinka.

>>powiększ<<

Po odczepieniu linki, do obydwu końców rękawa przyłącza się przewody technologiczne [3]. Z jednej strony przewód połączony z urządzeniem sterującym, doprowadzającym sprężone powietrze i suchą parę wodną [4], a z drugiej, przewód odprowadzający schłodzoną parę do atmosfery.

>>powiększ<<

Po zakończeniu tych przygotowań rękaw napełnia się sprężonym powietrzem, aż do osiągnięcia określonego ciśnienia [5].
Rękaw, ściśle przylegając do ścianek kanału tworzy wykładzinę wewnętrzną. W celu utwardzenia wykładziny przepuszcza się przez tak wyłożony rurociąg mieszaninę sprężonego powietrza i suchej pary wodnej o ciśnieniu i temperaturze sterowanymi z panelu kontrolnego. Po trzech godzinach zamyka się dopływ powietrza. W ciągu jednej godziny przez przewód przepływa tylko para wodna o temperaturze około 110°C [6]. W celu usunięcia resztek pary i ostudzenia kanału po zatrzymaniu dopływu pary, kanał jest przedmuchiwany samym powietrzem.

>>powiększ<<

Po odłączeniu przewodów technologicznych otwiera się końce utwardzonej wykładziny, obcina się wystające końce równo z przewodem, fazuje i zabezpiecza kitem uszczelniającym.

>>powiększ<<

Po wykonaniu badań kontrolnych (próba szczelności i ocena stanu powierzchni wewnętrznej kanału), kanał jest gotowy do eksploatacji.