O FIRMIE|TECHNOLOGIE|REALIZACJE|REFERENCJE|KONTAKT
[20 października] Wykonaliśmy pierwszy odcinek IV etapu renowacji kolektora północnego metodą reliningu. Więcej informacji  tutaj!
[15 wrzesień] Wykonaliśmy renowację 893,0mb kanału metodą reliningu. Więcej informacji  tutaj!
[15 maj] Wykonaliśmy renowację 1467,90mb kanału metodą reliningu. Więcej informacji  tutaj!

RĘKAW TERMOUTWARDZALNYOPIS| ZALETY I KORZYŚCI| ZAKRES OFERTY| REALIZACJE
OPIS METODY RĘKAW TERMOUTWARDZALNY


Technologia ta przeznaczona jest do bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej wykonanej z rur: kamionkowych, żelbetowych, betonowych, żeliwnych, stalowych lub tworzyw sztucznych.


Podstawowym elementem tego systemu jest elastyczny rękaw wykonany z poliestrowej włókniny o strukturze filcowej absorbującej żywice, pokryty elastyczną powłoką poliuretanową, polietylenową lub PVC. Włóknina o strukturze filcowej nasączana może być, w zależności od potrzeb, żywicą: poliestrową, epoksydową, bisfenolową lub winyloestrową.


Renowacja kanału polega na utworzeniu na jego wewnętrznej powierzchni wykładziny z rękawa nasączonego żywicą, dopasowanego do kształtu remontowanego kanału. Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego kanału, pokrywa pęknięcia, uszczelnia kanał i zapobiega infiltracji wód oraz eksfiltracji ścieków.


Technologia termoutwardzalnego rękawa przeznaczona jest do renowacji kanałów o średnicach od 100mm do 1200mm. Grubość rękawa waha się od 3mm do 60mm i otrzymywana jest poprzez odpowiednie zwiększanie ilości warstw włókniny o strukturze filcowej. Ilość najczęściej stosowanych warstw wynosi od 1 do 6. Długość pojedynczego odcinka kanału poddawanego renowacji może dochodzić do 600m.


Sposób wykonania renowacji sieci kanalizacyjnej:


Renowacji może być poddawany odcinek pomiędzy studniami lub fragment kanału. Odcinek przeznaczony do renowacji jest dokładnie czyszczony mechanicznie, hydrodynamicznie lub chemicznie. Następnie przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanału wykonuje się inspekcję pozwalającą na ocenę stanu kanału, przy jednoczesnym dokonaniu precyzyjnych pomiarów określających położenie doprowadzonych do niego przykanalików, połączeń i wpustów.
W przypadku wystąpienia zwierciadła wód gruntowych nad kanałem poddawanym renowacji, proces renowacji rozpoczyna się od wprowadzenia, przy pomocy sprężonego powietrza lub wody pod ciśnieniem, do oczyszczonego kanału cienkiej folii wykonanej z polietylenu, nylonu lub poliestru. Kolejnym etapem jest wprowadzenie do remontowanego kanału właściwego, nasączonego żywicą rękawa. Rękaw montowany jest wewnątrz remontowanego kanału poprzez istniejący właz lub tymczasowo instalowany odcinek pionowy, w którym zamontowano pierścień pozwalający na odwrócenie rękawa. Przymocowany do urządzenia inwersyjnego rękaw, pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego słupa wody, podlega odwróceniu dotykając stroną nasączoną żywicą do ścianki remontowanego kanału. Po przeprowadzeniu pełnej inwersji rękawa, woda wymuszająca ten proces zostaje podgrzana do temperatury około 80°C w celu wywołania termicznego utwardzenia żywicy, którą został nasączony rękaw.
Po przeprowadzeniu procesu utwardzania i schłodzeniu wody, obniża się ciśnienie hydrostatyczne we wnętrzu rękawa oraz odcina końcówki.
W miejscach, w których uprzednio zinwentaryzowano podłączenia przykanalików wycina się w utwardzonym rękawie odpowiednie otwory, wykorzystując do tego celu samojezdne roboty pracujące pod nadzorem kamery TV.


Po wykonaniu badań kontrolnych poprzez ocenę stanu powierzchni wewnętrznej przewodu przy użyciu kamery, kanał oddawany jest do eksploatacji.