O FIRMIE|TECHNOLOGIE|REALIZACJE|REFERENCJE|KONTAKT
[20 października] Wykonaliśmy pierwszy odcinek IV etapu renowacji kolektora północnego metodą reliningu. Więcej informacji  tutaj!
[15 wrzesień] Wykonaliśmy renowację 893,0mb kanału metodą reliningu. Więcej informacji  tutaj!
[15 maj] Wykonaliśmy renowację 1467,90mb kanału metodą reliningu. Więcej informacji  tutaj!

RELININGOPIS| ZALETY I KORZYŚCI| ZAKRES OFERTY| REALIZACJE
OPIS METODY RELINING


Technologia Relining znajduje zastosowanie przy naprawie przewodów ciśnieniowych, jak i grawitacyjnych. Polega ona na wciągnięciu do starego przewodu kołowego nowej, samonośnej rury z polietylenu.
Średnica wciąganej rury jest, na ogół, mniejsza o jedną dymensję od średnicy naprawianego przewodu.

>>powiększ<<

Do starego przewodu kołowego wciągana jest samonośna, grubościenna rura z polietylenu. Na ogół odcinki rur polietylenowych łączy się na placu budowy poprzez doczołowe zgrzewanie do wymiarów niezbędnych do przeciągnięcia nowej rury pomiędzy dwiema lub więcej studniami (dla kanalizacji), lub wykopami montażowymi. Średnica wciąganej rury jest na ogół mniejsza o jedną dymensję od średnicy naprawianego przewodu. Do przeciągnięcia nowej rury niezbędne jest wykonanie co najmniej jednego wykopu montażowego (w przypadku kanalizacji), którego wymiary uzależnione są od głębokości posadowienia naprawianego kanału oraz średnicy wciąganej rury. Przy renowacji odcinka rurociągu ciśnieniowego ilość wykopów wzrasta do minimum dwóch.

W uzasadnionych przypadkach przestrzeń pomiędzy rurami wypełniana jest specjalną masą injekcyjną

Przed naprawą niezbędne jest wykonanie czyszczenia i inspekcji TV starego rurociągu.