O FIRMIE|TECHNOLOGIE|REALIZACJE|REFERENCJE|KONTAKT
[20 października] Wykonaliśmy pierwszy odcinek IV etapu renowacji kolektora północnego metodą reliningu. Więcej informacji  tutaj!
[15 wrzesień] Wykonaliśmy renowację 893,0mb kanału metodą reliningu. Więcej informacji  tutaj!
[15 maj] Wykonaliśmy renowację 1467,90mb kanału metodą reliningu. Więcej informacji  tutaj!

RAULINEROPIS| ZALETY I KORZYŚCI| ZAKRES OFERTY| REALIZACJE
OPIS METODY RAULINER


Technologia RAULINER Gas, Aqua, Industry i Sewer z warstwą wewnętrzną RAUSISTO należy do grupy technologii renowacji bezwykopowej metodą CLOSE-FIT.


Kształt rury umożliwia renowację przewodów o dużych długościach i średnicach do DN 400.


Przed przeciągnięciem rury przewód pierwotny nie wymaga dużego nakładu prac przygotowawczych. Przewody RAULINER są wprowadzane przez wykopy lub otwory rewizyjne o szerokości min. 1 m. W kanalizacji grawitacyjnej można wykorzystać istniejące studnie. Wprowadzenie rury odbywa się po inspekcji i czyszczeniu przewodu.


Po przeciągnięciu i zaślepieniu końców bosych, rura RAULINER poddawana jest procesowi odkształcenia. Wprowadzenie pod ciśnieniem gorącej pary aktywuje efekt pamięci kształtu (Memory-Effekt). Rury RAULINER odzyskują swój pierwotny kształt (przekrój okrągły) i wykładają się na ścianki wewnętrzne starego przewodu. Po ochłodzeniu RAULINER tworzy wykładzinę ciasnopasowaną w technologii CLOSE-FIT w starym przewodzie.


Na koniec wykonuje się ponownie przyłącza i połączenia RAULINER z istniejącymi przewodami.
WYMAGANIA/DOPUSZCZENIA


Właściwości materiałowe układanych przewodów poddawane są stałej kontroli podczas procesu produkcji.


Sam proces przemysłowy produkcji rur RAULINER jest przeprowadzany w oparciu o szczegółowe wytyczne zachowania jakości.


RAULINER Gas i Aqua
W instalacjach wodociągowych i gazociągach zastosowane mogą być wyłącznie materiały, które zostały dopuszczone do stosowania w określonych warunkach. Rury RAULINER Gas i Aqua posiadają certyfikaty PZH, COBRTI INSTAL, IGNIG DVGW wg GW 335 A2 i są stale kontrolowane w niezależnych laboratoriach.


RAULINER Sewer z warstwą wewnętrzną RAUSISTO
Ułożony przewód RAULINER Sewer z warstwą wewnętrzną RAUSISTO spełnia najwyższe wymagania norm europejskich dotyczących odporności na płukanie wysokociśnieniowe, np. DIN 19537, część 2.


RAULINER Gas, Aqua i Industry
Rury RAULINER przenoszą samodzielnie ciśnienia eksploatacyjne do 10 bar w sieciach wodociągowych wg EN 14409/PN-EN 12201 (U) oraz do 6,2 bar w sieciach gazowych wg norm EN 14408/PN-EN 1555(U).


W przypadku wyższych ciśnień i temperatur, np. w instalacjach przemysłowych, rura RAULINER może służyć jako wykładzina współnośna, chroniąca rurociąg przed korozją i korozją wżerną.


System „rura w rurze" wydłuża żywotność przewodów, w niektórych przypadkach nawet do 100 lat.
RAULINER Sewer z odporną na ścieranie warstwą wewnętrzną RAUSISTO


Wewnętrzna warstwa RAUSISTO - aby zapobiec wytarciu!
Brązowa koekstrudowana warstwa wewnętrzna RAUSISTO
Rury RAULINER Sewer RAUSISTO są produkowane w oparciu o nowoczesną technologię koekstruzji. Zewnętrzna warstwa czarnego PE-HD uzupełniana jest w procesie wytłaczania warstwą wewnętrzną RAUSISTO. W trakcie procesu produkcji oba polimery łączą się w stanie plastycznym na stałe i w sposób nierozerwalny.


Wysoka trwałość przy płukaniu wysokociśnieniowym
Wszystkie przewody kanalizacyjne muszą być regularnie czyszczone. Wszelkiego rodzaju osady lub piasek, wypłukiwane w procesie wysokociśnieniowym, płynąc z dużą prędkością i wysoką energią, uderzają w ścianki przewodu kanalizacyjnego. Specjalna wysoko-odporna warstwa wewnętrzna RAUSISTO, odporna na uderzenia i ścieranie, stanowi optymalną ochronę przed uszkodzeniami ścianki wewnętrznej rury.


Wysoka odporność na ścieranie warstwy wewnętrznej RAUSISTO
Materiał RAUSISTO poprzez ulepszoną, przestrzennie zorientowaną sieć łańcuchów polimerowych posiada zwiększoną wytrzymałość na uderzenia i ścieranie w porównaniu z niesieciowa-nym PE-HD. Z tego powodu zregenerowany systemem RAULINER Sewer RAUSISTO przewód kanalizacyjny wykazuje minimalne tarcie i dzięki temu gwarantuje długotrwałą bezawaryjną eksploatację, nawet przy występującym wysokim przepływie i zamuleniu.

Powierzchnia wewnętrzna
przewodu z standardowego
PE-HD po płukaniu
wysokociśnieniowym

Wysokoodporna warstwa
wewnętrzna RAUSISTO
po płukaniu
wysokociśnieniowym
Ułatwione inspekcje przewodów kanalizacyjnych z warstwą wewnętrzną RAUSISTO
Brązowy kolor wewnętrznej warstwy RAUSISTO zapewnia optymalne warunki inspekcji sprzętem rewizyjnym do przewodów kanalizacyjnych.


Światło refleksyjne robota inspekcyjnego nie jest absorbowane przez kolor brązowy, lecz równomiernie rozpraszane. Zapewnia to równomierne oświetlenie i doskonałą jakość obrazu przewodu kanalizacyjnego. Wyeliminowane są zjawiska prześwietlenia obrazu oraz zbyt duże kontrasty, występujące przy stosowaniu jasnej warstwy wewnętrznej.


Ochrona środowiska
Dzięki zastosowaniu renowacji bezwykopowej środowisko gruntowe otoczenia przewodu pozostaje nienaruszone, nie jest zagrożona roślinność i nie ma konieczności wstrzymania ruchu drogowego. W przeciwieństwie do technologii odkrywkowych, prace ziemne ograniczone są do minimum.


Wykonując renowację nie zakłócamy ruchu drogowego i nie przyczyniamy się do powstawiania tzw. „wąskich gardeł". Korki zostają tylko złym wspomnieniem.


Podczas układania rurociągu wykorzystuje się tylko parę wodną, unikając emisji szkodliwych związków do atmosfery lub wody gruntowej.


Technologia
Dzięki gładkim ściankom wewnętrznym i wpasowaniu rury RAULINER w stary przewód udaje się zachować pierwotną wydajność hydrauliczną.


Możliwe jest układanie długich odcinków przewodów, nawet do 600 m, w jednym kawałku.


W zależności od wariantu wbudowania istnieje możliwość zmniejszenia kosztów renowacji rurociągu nawet do 30% w porównaniu z technologią odkrywkową.


Zalety rur
Poprawnie zamontowany RAULINER posiada jakość przewodu pierwotnego i spełnia wszystkie wymagania i normy dotyczące produktu. Równocześnie zapewnia nie tylko nową jakość ścianki wewnętrznej, ale również przejmuje obciążenia statyczne i dynamiczne.


Masywna budowa ścianki przewodu zapobiega starzeniu się czasowemu rur RAULINER i umożliwia, przy poprawnym ułożeniu, optymalną i długotrwałą eksploatację.