O FIRMIE|TECHNOLOGIE|REALIZACJE|REFERENCJE|KONTAKT
[20 października] Wykonaliśmy pierwszy odcinek IV etapu renowacji kolektora północnego metodą reliningu. Więcej informacji  tutaj!
[15 wrzesień] Wykonaliśmy renowację 893,0mb kanału metodą reliningu. Więcej informacji  tutaj!
[15 maj] Wykonaliśmy renowację 1467,90mb kanału metodą reliningu. Więcej informacji  tutaj!

 
Renowacja kolektora północnego we Wrocławiu Etap IV


Do chwili obecnej zrealizowaliśmy pierwszy odcinek IV etapu przebudowy kolektora północnego w ul. Korzeniowskiego o łącznej długości ok. 465mb. W ramach prac wykonano ponad 500mb rurociągu z rur PE o średnicy 630mm, przerzucający ścieki ujęte przed remontowanym odcinkiem kanału DN2500 i przerzucane do studni na wyremontowany przez naszą firmę w 2012 roku odcinek kanału. Do przepompowania ścieków zostały użyte dwie pompy firmy BBA o łącznej wydajności ok. 1900 m3/godz.

Bypass DN630

Zestaw pomp

Komora startowa

Szandor i ujecie ścieków
Renowacja kolektora polegała na:

  • oczyszczeniu go z nagromadzonych osadów (wydobyto średnio ok. 600 kg/mb kanału),Czyszczenie kanału DN2500 z osadów

  • wprowadzeniu do kanału o średnicy 2500mm rur GRP DN2000 i ułożeniu ich z odpowiednim spadkiem,Rura GRP DN2000

Zamontowane rury GRP DN2000

Montaż rury GRP w starym kanale

  • wypełnieniu przestrzeni między-rurowej iniektem o wytrzymałości 10MPa.


Dodatkowo pięć komór zostało poddanych renowacji metodą polegającą na wyłożeniu ścian, stropów a nawet w dwóch przypadkach także kinet, płytkami bazaltowymi o grubości 30 mm.

Strop komory wyłożony bazaltem

Ściany komory wyłożone bazaltem

Wykładanie kinety studni bazaltem
Wszystkie kominy studni zostały poddane renowacji metodą troliningu.


Także istniejące odpowietrzenia zostały poddane renowacji rurami GRP DN200 wraz z wymianą studni DN800 i montażem w nich biofiltrów.

Kanał przed renowacją

Kanał po renowacji